Onze school

De school Onze visie

De School met de Bijbel is een christelijke school voor primair onderwijs op gereformeerde grondslag. De Bijbel, het Woord van God, is het richtsnoer voor ons onderwijs en onze opvoeding op school. Op onze school wordt de Bijbel in de Herziene Statenvertaling gebruikt. Ons christelijke onderwijs is erop gericht dat de kinderen straks een zelfstandige plaats in de maatschappij kunnen innemen, maar ook hoe ze als christen hun weg kunnen gaan. Wie de naam van Christus in zijn of haar vaandel voert, wil zich ook gedragen zoals Hij bevolen heeft: God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. God liefhebben is Hem volgen in afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Je naaste liefhebben als jezelf betekent dan ook dienen. Dit alles mag tot uitdrukking komen in wie we zijn, hoe we ons gedragen, wat we doen en laten, hoe we ons kleden en spreken. Kortom: het gaat om leer en leven.

In de praktijk betekent dit voor onze school dat onze identiteit verweven is met ons hele onderwijs en dat we onze identiteit o.a. handen en voeten geven door:

  • een veilig klimaat te scheppen door respectvolle omgang met elkaar te bevorderen;
  • dagelijks met de kinderen de dag te openen en te sluiten met gebed;
  • dagelijks Bijbelonderwijs te geven;
  • de kinderen psalmen en christelijke liederen aan te leren;
  • met de hele school naar de Hervormde kerk in Randwijk te gaan op bid- en dankdag;
  • als team weekopening- en sluiting te houden door met elkaar te lezen en te bidden; 
  • aandacht te schenken aan christelijke vieringen.

Op onze school is iedereen welkom die de identiteit van de school onderschrijft en/of respecteert. Dat betekent dat zowel kerkelijk meelevende kinderen als niet kerkelijk meelevende kinderen onze school bezoeken.We verwachten van ouders/verzorgers inzet en medewerking om het christelijke onderwijs op bovengenoemde wijze gestalte te kunnen geven.

Contactgegevens

Contactgegevens personeel

Wilt u contact met een van de leerkrachten? Dan kunt u via onderstaande mailadressen hen rechtstreeks benaderen. Heeft u een algemene vraag? Dan kunt u het contactformulier gebruiken. 

informatie schoolregels

Wij geloven dat we met schoolregels zaken helder kunnen krijgen, waardoor we het beste voor uw kind kunnen bieden. Bekijk hier de schoolregels. 

informatie
informatieve

informatieve links

Wilt u handige links naar educatieve website? Of weten hoe School met de Bijbel Randwijk scoort op  Scholen op de kaart? U vindt ze hier!