Schoolregels

In elke klas en op twee plaatsen in de school zijn de vijf basisregels van onze schoolzichtbaar:
-           we helpen elkaar
-           we luisteren naar elkaar
-           we respecteren elkaar
-           we zorgen ervoor dat het in en om de school schoon en opgeruimd is  
-           we gaan netjes om met de spullen van een ander en met die van jezelf.
Deze 5 basisregels zijn gerelateerd aan de hoofdregel: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

In de schoolgids hoofdstuk 5.6 vindt u informatie over onze overige regels.
In school worden er ook pleinregels en regels m.b.t. het spelen in de pauzes en tijdens TSO gehanteerd.

Klik hier voor het raadplegen van het pestprotocol.
Klik hier voor het raadplegen van het protocol 'grenzen aan gedrag'.
Klik hier voor het raadplegen van het kinderpestprotocol.