schooljaar 2022-2023

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data voor het komende cursusjaar. Het vakantierooster kunt u vinden onder het kopje downloads.

 Augustus 2022

9 augustus       Verjaardag juf van Beusekom

28 augustus     Laatste dag zomervakantie

29 augustus     Aanvang schooljaar 2022-2023 voor alle groepen (12.30-14.30 uur )

    

September 2022

1  september     Hoofdluiscontrole

6 september     Startgesprekken ouders (groep 1 t/m 8)

8 september     Startgesprekken ouders (groep 1 t/m 8))

15 september   Jubileum juf Vergunst

20 september   Prinsjesdag en Studiedag personeel (leerlingen vrij)

26 september   Info avond groep 8

 

Oktober 2022

14 oktober       Kinderboekenmorgen

24- 28 oktober Herfstvakantie

 

November 2022

2 november     Dankdag (kerkdienst bijwonen)

3 november     Hoofdluiscontrole  

8 november     Schoolontbijt

18 november   Studiedag Personeel (leerlingen vrij)

 

December 2022

5 december     Sint en Piet

6 december     Schoonmaakavond 

10 december   Verjaardag meester Versluis

13 december   Spreekmiddag/ -avond 

15 december   Spreekmiddag/ -avond 

19 december   Schaatsfestijn groep 6 t/m 8 

22 december   Kerstviering in de kerk (av.)

23 december   Aanvang Kerstvakantie (12.15 uur leerlingen vrij)

26 december -6 januari Kerstvakantie

26 december   Verjaardag juf van Leerdam

 

Januari 2023

9 januari      Voortzetting schooljaar

10 januari    Verjaardag juf de Jong

12 januari    Hoofdluiscontrole

20 januari    Verjaardag juf van Rijswijk

26 januari    Info- en aanmeldingsavond

30 januari    Verjaardag juf Peters

 

Februari 2023

13 februari   Studiedag personeel (leerlingen vrij)

17 februari   Verjaardag juf A. Willemsen en juf W. Willemsen

21 februari   Spreekavond VO groep 8

23 februari   Spreekavond VO groep 8

27 februari   Verjaardag juf Bekker

27 februari -3 maart  Voorjaarsvakantie

 

Maart 2023

6 maart    Verjaardag juf Petersen

7 maart    Schoonmaakavond 

8 maart    Biddag (kerkdienst bijwonen)

9 maart    Hoofdluiscontrole

13 maart  Start Themaweek

16 maart  Kangoeroewedstrijd 

19 maart   Verjaardag juf Top

21 maart  Spreekmiddag/ -avond

23 maart  Spreekmiddag/-avond 

29 maart  Open morgen

30 maart  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

 

April 2023

6 april      Paasviering in de school

7 april    Goede Vrijdag (school gesloten)

10 april    2e Paasdag (school gesloten)

14 april    Schoolfotograaf 

18- 20 april Doorstroomtoets groep 8

21 april    Koningsspelen

24 april -5 mei Meivakantie

27 april    Koningsdag

 

Mei 2023

2 mei      Verjaardag juf Vergunst

4 en 5 mei Dodenherdenking en bevrijdingsdag

10 mei     Diploma uitreiking EHBO groep 8 

17 mei     Studiemorgen personeel (leerlingen vrij)

18 mei     Hemelvaartsdag

18 en 19 mei Hemelvaartsweekend vrij

25 mei    Ledenvergadering schoolvereniging

29 mei    Tweede Pinksterdag 

31 mei    Bosdag kleuters 

 

Juni 2023

14  juni  Schoonmaakavond 

 

Juli 2023

1 juli      Verjaardag juf Hamelink

6 juli      Rapporten, rapportage kaart ophalen en verjaardag Mw.                  de Bruijn

11 juli    Afscheidsavond

12 juli    Verjaardag juf Sok en vossenjacht

14 juli    Aanvang zomervakantie (12.00 uur leerlingen vrij)

17 juli - 25 augustus Zomervakantie

 

Augustus 2023

9 augustus   Verjaardag juf van Beusekom

28 augustus  Aanvang schooljaar 2023-2024