schooljaar 2023-2024

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data voor het komende cursusjaar. Het vakantierooster kunt u vinden onder het kopje downloads.

 Augustus 2023

9 augustus       Verjaardag juf van Beusekom

27 augustus     Laatste dag zomervakantie

28 augustus     Aanvang schooljaar 2023-2024 voor alle groepen (12.30-14.30 uur)

31 augustus     Hoofdluiscontrole

    

September 2023

12 september     Startgesprekken ouders (groep 1 t/m 8)

14 september     Startgesprekken ouders (groep 1 t/m 8))

19 september     Prinsjesdag 

25 september     Info-avond groep 7 en 8

 

Oktober 2023

9 oktober         Kinderboekenweek opening

16-20 oktober   Herfstvakantie

26 oktober        Hoofdluiscontrole

 

November 2023

1 november      Dankdag (kerkdienst bijwonen)

7 november      Schoolontbijt

13 november    Studiedag Personeel (leerlingen vrij)

16 november   Verjaardag juf Van Toor 

18 november   Verjaardag juf Duim

21 november  Schoonmaakavond 1

28 november  Spreekmiddag/ avond groep 1 t/m 8 

30 november  Spreekmiddag/ avond groep 1 t/m 8

 

December 2023

5 december     Sint en Piet     

10 december   Verjaardag meester Versluis

12 december   Streetwise van de ANWB 

18-20 december Op één van de genoemde data Schaatsfestijn groep 6 t/m 8 

21 december   Kerstviering in de school 

22 december   Leerlingen vrij, aanvang kerstvakantie

22 december - 5 januari Kerstvakantie

26 december   Verjaardag juf van Leerdam

 

Januari 2024

8 januari      Voortzetting schooljaar

10 januari    Verjaardag juf De Jong

11 januari    Hoofdluiscontrole

20 januari    Verjaardag juf Van Rijswijk

23 januari    Spreekavond groep 8 (VO-advies)

25 januari    Info- en aanmeldingsavond

30 januari    Verjaardag juf Peters

 

Februari 2024

16 februari   Studiedag personeel (leerlingen vrij)

17 februari   Verjaardag juf A. Willemsen en juf W. Willemsen

19-23 februari  Voorjaarsvakantie

27 februari   Verjaardag juf Bekker

 

Maart 2024

5 maart     Spreekmiddag/avond groep 1 t/m 7

6 maart     Verjaardag juf Petersen

7 maart     Spreekmiddag/avond groep 1 t/m 7 

11 maart  Start Themaweek 

13 maart   Biddag (kerkdienst bijwonen)

15 maart    kijkmoment n.a.v. themaweek van 11.30-12.15 uur

21 maart   Kangoeroewedstrijd

27 maart   Paasvering in de kerk (av)

28 maart - 2 april Lang paasweekend

29 maart  Goede vrijdag (school gesloten)

 

April 2024

1 april    Tweede Paasdag (school gesloten)

2 april    Leerlingen  vrij

3 april    Praktijk examen EHBO groep 8 

19 april  Schoolfotograaf; Groepsfoto's maken 

24 april  Verjaardag meester Schouten 

25 april  ouderavond met betrekking tot methoden

26 april  Koningsspelen

27 april Koningsdag

29 april - 10 mei Meivakantie

 

Mei 2024

4 en 5 mei Dodenherdenking en bevrijdingsdag

9 mei         Hemelvaartsdag

14 mei       Diploma uitreiking EHBO groep 8 

15 mei       Schoonmaakavond 2 

20 mei      Tweede Pinksterdag 

20 t/m 22 mei Lang Pinksterweekend vrij

22 mei     Studiedag personeel (leerlingen vrij)

23 mei    Ledenvergadering schoolvereniging

27 mei    Schoolreis groep 3-7

 

Juni 2024

12  juni   Schoonmaakavond 3 

12- 14 juni  Kamp groep 8 

27 juni    Rapport ophalen

 

Juli 2024

1 juli      Verjaardag juf Hamelink

2 juli      Afscheidsavond 

4 juli      Vossenjacht

5 juli      Leerlingen vrij

6 juli      Verjaardag Mevr. de Bruijn

8 juli -16 augustus Zomervakantie

12 juli    Verjaardag juf Sok 

Augustus 2024

9 augustus   Verjaardag juf van Beusekom

19 augustus  Aanvang schooljaar 2024-2025