schooljaar 2020-2021

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data voor het komende cursusjaar. Het vakantierooster kunt u vinden onder het kopje downloads.

 Juli 2020

6 juli                Verjaardag mevr. De Bruijn

10 juli               Na 12.00 uur zomervakantie 

12 juli              Verjaardag juf Sok

 

Augustus 2020

09 augustus      Verjaardag juf Hol

21 augustus     Laatste dag zomervakantie

24 augustus     Aanvang schooljaar 2019-2020 (13.15 uur )

24 augustus     Ouderinloop (13.05-13.35)

27 augustus     Hoofdluiscontrole    

 

September 2020

10 september Ledenvergadering schoolvereniging

15 september Prinsjesdag

22 september Spreekavond groep 1 t/m 8

24 september Spreekavond groep 1 t/m 8

 

Oktober 2020 

9 oktober Kinderboekenmorgen

19- 23 oktober Herfstvakantie

29 oktober Hoofdluiscontrole

 

November 2020

4 november Dankdag (kerkdienst bijwonen)

5 november Nationaal Schoolontbijt

13 november Studiedag personeel (leerlingen vrij)

24 november Spreekmiddag/ avond groep 1 t/m 8

26 november Spreekmiddag/ avond groep 1 t/m 8

 

December 2020

3 december Sint en Piet

10 december Verjaardag meester Versluis

18 december aanvang Kerstvakantie (12.00 uur leerlingen vrij)

21 december -1 januari Kerstvakantie

26 december Verjaardag juf van Leerdam

 

Januari 2021

4 januari  Voortgang schooljaar

20 januari Verjaardag juf van Rijswijk

28 januari Info- en aanmeldingsavond

 

Februari 2021

2 februari Spreekmiddag en -avond Voortgezet onderwijs voor groep 8

16 februari Spreekmiddag en -avond voor groep 1 t/m 7

17 februari Studiemorgen lleerlingen vrij)

17 februari Verjaardag juf Willems

18 februari Spreekmiddag en -avond voor groep 1 t/m 7

19 februari Rapporten, rapportagekaart en plakboek mee

22 - 26 februari Voorjaarsvakantie

25 februari Verjaardag juf Bijl

27 februari Verjaardag juf Bekker

 

Maart 2021

10 maart Biddag voor gewas en arbeid

18 maart Verjaardag juf Drost en Kangoeroewedstrijd

 

April 2021

1 april Paasviering in de klas

2 -5 april Paasweekend vrij

2 april Goede Vrijdag

5 april 2e Paasdag

14 april Open morgen

20- 22 april CITO eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7

27 april Koningsdag

 

Mei 2021

2 mei Verjaardag juf Vergunst

3-14 mei Meivakantie

4 en 5 mei Dodenherdenking en bevrijdingsdag

13 mei Hemelvaartsdag

 

Juni 2021

4 juni Bosdag kleuters

11 juni Schoolfotograaf

 

Juli 2021

6 juli Verjaardag Mw. de Bruijn

7 juli Sportdag

9 juli Rapport, Rapportagekaart en plakboek mee

12 juli Verjaardag juf Sok

13 juli Afscheidsavond groep 8

14 juli Vossenjacht

16 juli 12.00 uur Aanvang zomervakantie

19 juli - 27 augustus Zomervakantie

 

Augustus 2021

4 augustus Verjaardag juf de Kat

9 augustus Verjaardag juf van Beusekom