Ouders

Informatie bestuurscommissie

Onze bestuurscommissie bestaat (voornamelijk) uit ouders. De bestuurscommissie heeft vooral een adviserende rol bij benoeming van personeel en in zaken rondom identiteit. Ook is de bestuurscommissie betrokken bij werkzaamheden rondom de school.

 • Voorzitter: Dhr. J. Pitlo (026-3256939, johanpitlo@hotmail.com)
 • Penningmeester: dhr. W.M. de Waal
 • Secretaris: Mw. L. van der Velde
 • Mw. D. Nijkamp

 

Informatie klusclub

Dit is een enthousiaste club die ongeveer één keer in de 6 weken de handen uit de mouwen steekt in en om de school. De klussen variëren van timmeren tot verven, platen ophangen, enz. enz. Iedere keer als de klusavond wordt gehouden, krijgt u een week van tevoren een uitnodiging. Hebt u er zin in? Welkom bij de klusclub! 

Contactpersoon: Dhr. P. Wolff (06-53263186)

Informatie over DE MR

Zoals op elke basisschool is ook aan onze school een Medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een groep mensen, bestaande uit ouders en teamleden, die als hoofdtaak heeft om op actieve wijze het bevoegd gezag terzijde te staan bij het verwerkelijken van de doelstellingen van de Stichting in het besturen van de school. Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 

 

 

informatie oudercommissie

Hoofddoel van de oudercommissie is het verlenen van diensten bij school- en groepsactiviteiten. Met de hulp van ouders kunnen we allerhande leuke dingen met de kinderen doen. Naast ondersteuning van het team, organiseert de oudercommissie zelfstandig activiteiten, waarbij we vooral denken een de stroopwafelactie. Het jaarverslag en het financieel verslag van de oudercommissie vindt u één keer in het jaar als bijlagen bij één van de nieuwsbrieven.

 • Voorzitter: Mw. R. Pitlo (026-3256939, riannepitlo@hotmail.com)
 • Penningmeester: Mw. M. de Waal
 • Secretaresse: Mw. J. Zandsteeg
 • Mw. E. de Jong
 • Mw. S. Verwoert
 • Mw. E. Floor
 • Mw. M. Klop
 • Mw. M. Budding
 • Mw. M. Gaasbeek

 

informatie tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om op school te blijven eten. De kinderen kunnen incidenteel overblijven of met een abonnement.

De kinderen worden om 12 uur opgevangen door overblijfkrachten. Om 12.15 uur nuttigen we de (zelf meegebrachte) lunch. In het belang van uw kind(eren) willen we u vragen gezond eten in de broodtrommel te doen en uw kind(eren) geen snoep mee te geven!! Fruit is een goed alternatief.Na het eten gaan alle kinderen naar buiten. Als het regent spelen de kinderen binnen met allerlei spellen. Meer informatie vindt u in de schoolgids onder het kopje Tussen Schoolse Opvang (TSO) waar ook de tarieven worden vermeld.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij school of via mail tso@randwijksmdb.nl

 

informatie schoolvakanties

De schooltijden zijn van 8.30 tot 12. 00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Alleen op woensdagmorgen eindigen alle groepen om 12.15 uur. De leerlingen van de kleutergroep(en) zijn maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben alleen de woensdagmiddag vrij.

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020

 • Studiemorgen maandag 19 augustus (leerlingen s'middags welkom)
 • Herfstvakantie  14 t/m 18 oktober 2019
 • Studiedag maandag 18 november 2019
 • Middag voor kerstvakantie 20 december 2019 na 12.00 uur
 • Kerstvakantie  23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Studiemorgen woensdag 19 februari 2020
 • Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
 • Goede vrijdag en tweede  Paasdag  10 t/m 13 april 2020
 • Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
 • Hemelvaartsdag en de dag erna 21 en 22 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
 • Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 10 juli vanaf 12.00 uur
 • Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020

 

 

 

bekijk hier alle downloads