Ouders

Informatie over DE BESTUURSCOMMISSIE

Onze bestuurscommissie bestaat (voornamelijk) uit ouders. De bestuurscommissie heeft vooral een adviserende rol bij benoeming van personeel en in zaken rondom identiteit. Ook is de bestuurscommissie betrokken bij werkzaamheden rondom de school.

 • Voorzitter: Dhr. G. Klop
 • Penningmeester: Dhr. G. Budding
 • Secretaris: Mw. L. van der Velde
 • Dhr. K.T. Hoefnagel
 • Mw. E. de Jong

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: bc@randwijksmdb.nl 

Informatie over DE KLUSCLUB

Dit is een enthousiaste club die ongeveer één keer in de 6 weken de handen uit de mouwen steekt in en om de school. De klussen variëren van timmeren tot verven, platen ophangen, enz. enz. Iedere keer als de klusavond wordt gehouden, krijgt u een week van tevoren een uitnodiging. Hebt u er zin in? Welkom bij de klusclub! 

Contactpersoon: Dhr. P. Wolff (06-53263186)

Informatie over DE MR

Zoals op elke basisschool is ook aan onze school een Medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een groep mensen, bestaande uit ouders en teamleden, die als hoofdtaak heeft om op actieve wijze het bevoegd gezag terzijde te staan bij het verwerkelijken van de doelstellingen van de Stichting in het besturen van de school. Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 

 • Mw. F. Bekker
 • Mw. H. Sok
 • Mw. L. Noordam
 • Dhr. J. Gaasbeek

 Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: mr@randwijksmdb.nl

 

informatie over DE OUDERCOMMISSIE

Hoofddoel van de oudercommissie is het verlenen van diensten bij school- en groepsactiviteiten. Met de hulp van ouders kunnen we allerhande leuke dingen met de kinderen doen. Naast ondersteuning van het team, organiseert de oudercommissie zelfstandig activiteiten, waarbij we vooral denken een de stroopwafelactie. Het jaarverslag en het financieel verslag van de oudercommissie vindt u één keer in het jaar als bijlagen bij één van de nieuwsbrieven.

 • Voorzitter: Mw. R. Hek (rosalienhek@hotmail.com, 06-22690390)
 • Penningmeester: Mw. M. de Waal
 • Secretaresse: Mw. S. Verwoert
 • Mw. M. Budding
 • Mw. J. Zandsteeg
 • Mw. C. Nijburg
 • Mw. H. van Voorthuijsen
 • Mw. B van Oosten
 • Mw. J. van Genderen
 • Mw. M. Dees
 • Mw. K. Vissers 

 

informatie over DE TSO

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten de leerlingen op school onder begeleiding van de eigen leerkracht. Tijdens de lunchpauze spelen de kinderen onder toezicht van ouders op het plein. Hieraan zijn voor de ouders geen extra kosten verbonden. Wilt u meedraaien in het pleinwachtrooster? Dan kunt u zich opgeven via tso@randwijksmdb.nl. U kunt hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij school of via mail tso@randwijksmdb.nl

 

informatie over DE VERTROUWENSPERSOON (EXTERN)

Is er in de schoolse omgeving sprake van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag of maakt u zich zorgen over iets en kunt u dit niet bespreekbaar maken via de gebruikelijke route? Dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon van Perspectief, de heer Peter van den Berg, petervandenberg@perspectief.eu. Tel: 06-81619989. Peter stelt zich voor in deze brief.

 

bekijk hier alle downloads