Contactgegevens personeel

Leerkrachten

Mw. E. Vergunst | Leerkracht groep 1/instroom
evergunst@randwijksmdb.nl

Mw. M. Petersen | Leerkrachtondersteuner groep 1/instroom
mpetersen@randwijksmdb.nl 

Mw. M. Hamelink | Leerkrachtondersteuner groep 2
mhamelink@randwijksmdb.nl

Mw. M. Peters | Leerkracht groep 2
mpeters@randwijksmdb.nl 

Mw. A. Willemsen | Leerkracht groep 3, lid GMR
awillemsen@randwijksmdb.nl 

Mw. A. van Leerdam | Leraarondersteuner groep 3
annettevanleerdam@randwijksmdb.nl 

Mw. W. Willemsen | Leraarondersteuner groep 3
wwillemsen@randwijksmdb.nl 

Mw. A. de Jong | Leerkracht groep 4, MT lid
adejong@randwijksmdb.nl 

Mw. D. van Beusekom | Leerkracht groep 5/6
dhol@randwijksmdb.nl

Mw. M. van den Brink | Invalleerkracht groep 5/6
mvandenbrink@randwijksmdb.nl 

Mw. A. van Rijswijk | Leerkracht groep 7/8
avanrijswijk@randwijksmdb.nl

Mw. H. Sok | Leerkracht groep 7/8, lid PMR
hsok@randwijksmdb.nl

Mw. A. van Toor | Invalleerkracht groep 7/8
avantoor@randwijksmdb.nl 

Onderwijsondersteunend personeel

Mw. F. Bekker | Intern begeleider, MT lid, lid PMR, vertrouwenspersoon (intern)
ib@randwijksmdb.nl

Mw. A. van Leerdam | Onderwijsassistente
annettevanleerdam@randwijksmdb.nl

Mw. M. Hamelink | Onderwijsassistente
mhamelink@randwijksmdb.nl

Mw. J. Top | Onderwijsassistente i.o.
jtop@randwijksmdb.nl 

Administratie

Mw. R. de Bruijn | Administratief medewerkster
info@randwijksmdb.nl

Directie

Dhr. R. van der Mark | Algemeen directeur SSBB, MT lid
directie@ssbb.nl

Dhr. H. Versluis | Locatiedirecteur, MT lid, ICT coördinator
dir@randwijksmdb.nl