Contactgegevens personeel

Directie

Dhr. R. v.d. Mark | Algemeen directeur SSBB
directie@ssbb.nl

Dhr. H. Versluis | Locatiedirecteur, gymleerkracht
dir@randwijksmdb.nl

 

Leerkrachten

Mw. E. Vergunst | Leerkracht groep 1 /1I
evergunst@randwijksmdb.nl

Mw. D. Blok | Leerkracht groep 3 /4
dkalisvaart@randwijksmdb.nl

Mw. A. van de Werken | Leerkracht groep 2, MT-lid
avandewerken@randwijksmdb.nl

Mw. A. van Rijswijk | Leerkracht groep 7/ 8
avanrijswijk@randwijksmdb.nl

Mw. C. Drost | Leerkracht groep 3/ 4
cdrost@randwijksmdb.nl

Mw. H. Sok | Leerkracht groep 7/  8
hsok@randwijksmdb.nl

Mw. D. Hol | Leerkracht groep 5/ 6
dhol@randwijksmdb.nl

Mw. A. Hakkert | Leerkracht groep 3/4
ahakkert@randwijksmdb.nl

Mw. M. Floor | Intern begeleider, MT-lid
mfloor@randwijksmdb.nl

Mw. F. Bekker | Intern begeleider 
ib@randwijksmdb.nl

 

Administratie

Mw. R. de Bruijn | administratief medewerkster
info@randwijksmdb.nl