De School


Schooltijden en vakanties

De schooltijden zijn van 8.30 tot 12. 00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Alleen op woensdagmorgen eindigen alle groepen om 12.15 uur.

De leerlingen van de kleutergroep(en) zijn maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben alleen de woensdagmiddag vrij.


Vakantierooster en vrije dagen 2016-2017:
*Dit schooljaar start de school op maandagmiddag 29 augustus om 13.15 uur
*Herfstvakantie incl. een studiedag: 24 t/m 28 oktober 2016 en maandag 31 oktober 2016
*Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
* Voorjaarsvakantie incl. een studiedag vrijdag 24 februari en 27 februari t/m 3 maart 2017
* Goede Vrijdag en 2e Paasdag: 14 april en 17 april 2017
*Meivakantie (waaronder  Koningsdag) 24 t/m 28 april 2017
*Hemelvaartsvakantie 22 t/m 26 mei 2017
*2e Pinksterdag 5 juni 2017
* Zomervakantie vrijdagmiddag 14 juli t/m 25 augustus 2017

Vakantierooster en vrije dagen 2017-2018:
*Studiemorgen maandag 28 augustus 2017
*Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
*Studiedag maandag 20 november 2017
*Vrijdag 22 december 2017 na 12.00 uur vrij
*Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
*Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
*Goede vrijdag 30 maart 2018
*Tweede Paasdag  2 april 2018
*Koningsdag vrijdag 27 april 2018
*Meivakantie (waaronder Hemelvaartsdag) 30 april t/m 11 mei 2018
*Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
*Vrijdag 6 juli na 12.00 uur vrij
*Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018